18. 1. 2022

Nemusíte se stydět za nic, co se Vás týká! Váš názor, nebo Vaše tělo jsou originálem.

Od Jan Rzounek

Mám se rád/a | Část IV.

Pokud se například stydíte mluvit před více lidmi, tak naopak jděte do toho a mluvte. Budete nervózní, budete se potit, nebude vám to příjemné. Budete si připadat, že nejste vtipní, nebo zajímaví. Ale to není pravda. Je to pouze pocit ve vaší hlavě. A jedině pravidelným tréninkem, pravidelným vystupováním ve společnosti, se naučíte přímé komunikaci. 

Většina bloků, které máme a díky, kterým se buď neprojevujeme, nebo neukazujeme své tělo, plynou ze strachu. Strach z toho, že neuspějeme, že se nebudeme líbit, že nás bude někdo posuzovat, nebo se nám dokonce smát. Ale tady musíme pochopit, že takovýto lidé v našem životě nemají, co dělat. Vy totiž musíte pochopit, že váš nedostatek, je vlastně vaší předností. Protože díky posměchu jiných přijdete na to, že nejsou dobří. A vy pochopíte, že takovýmto lidem se ani líbit nechcete. A že jsou to hlavně lidé, kteří mají své vlastní mindráky, ale projevují se agresivně. Skrze vás se snaží zapomenout na chyby, které jim nedají spát.

A pro mě asi úplně nejúčinnější technikou, je zamyšlení se nad tím. Jestli jsem vůbec někdy potkal někoho, kdo měl vůči mně negativní komentář na mnou domnělý nedostatek.

Pokud ano, tak zapřemýšlím nad tím kdo to řekl a v jakém kontextu. Ale vždy přijdu na to, že to byl buď člověk cizí a nebo raněný.

Pokud vaše odpověď zní, že ne. Od nikoho jste vlastně nikdy neslyšeli nějakou připomínku na svou domnělou chybu. Tak myslím, že to náhle uvědomění si, že veškeré vaše pochyby vychází pouze z vaší domněnky, jsou jednoduše úžasné. Náhle už jsme v polovině cesty k poznání, že není špatné naše tělo, ale naše výchovou a cizími názory poškozená mysl. Zde už se pomalu dostáváme do bodu, kdy se překódování našeho myšlení přesune do stavu „začít mít sám sebe rád“.

Nikdy nesmíme totiž zapomenout na to, že pokud začneme mít rádi sami sebe. Tak se to promítne i do vztahu kolem nás. Přestaneme lidi škatulkovat, posuzovat, poučovat, napravovat, přestaneme se rozčilovat. Ano, to vše patří do stavu doprovázející nás špatný pocit sám ze sebe.

Podstatou toho všeho je však to, že pokud budete mít rádi sami sebe a nebudete se před jinými lidmi stydět, nebo se před nimi ponižovat. V tom smyslu, že budete upozorňovat na své chyby, na své nedostatky. Tak získáte i daleko lepší a vyrovnanější nové známosti. A ti staří vás nebudou opouštět. Hlavně ti staří přátelé, kteří vás měli rádi i když jste o sobě mluvili negativně. Budou nadšení z toho, že získáte sebedůvěru, která posílí i je samotné.

Neříkejte svým chybám chyby. Ale říkejte jim originály. Protože chyba není chybou, ale pouze odlišností od jiných. A díky tomu je svět, tak pestrý a krásný.

Každý jsme originální a cokoli měnit na nás, nebo na těch ostatních, je holý nesmysl.

Neustále si také opakujte, že každý máme právo na to chovat se podle svého vlastního uvážení. Jediné, co nás omezuje je, že by jsme omezili někoho jiného. Protože svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda toho druhého.

Pomalu se učte mít rádi své myšlení, své tělo, své chování, své vystupování, svou duši a své srdce. Protože jste úžasní a originální. A každý kdo bude tvrdit opak, je člověk ztracený sám v sobě. A takového člověka pouze politujte a popřejte mu, aby jednou dokázal najít sám sebe. Aby dokázal sám sobě odpustit.


Pokud by jste s něčím podobným potřebovali poradit, nebo chcete více rozvést tento článek. Tak mě můžete kontaktovat na telefonním čísle 607 856 588. Nebo na emailu info@nrwebmedia.cz. Budeme rádi pokud nám zašlete námět na myšlenku, která by Vás zajímala.