3. 6. 2022

Výuka zaměřená na sociální sítě a internet jako celek

Od Jan Rzounek

Nová doba sebou přináší i nové technologie a možnosti. Ve špatných rukách, nebo špatně pochopené dokážou napáchat velké zlo. A jako takové by se měli i brát.

V učebních osnovách toto chybí. K čemu bude dobré, že naše děti budou znát Johanku z Arku a děti z Bullerbynu. Když jsou možnými oběťmi sociálních sítí.

Nejenom, že se můžou stát obětí nějakého predátora, který využije jejich neznalosti a slabosti. Ale děti by se měly i učit co jsou fakta a co jsou pouhá dogmata.

Měly by pochopit, že sociální síť není vševědoucí. A že jim nenabízí pouze jednotný názor. Ale že mohou sledovat spoustu různých druhů vláken, stránek a skupin, které jim jako celek dokážou dát ucelenou informaci. Že se nesmí zaměřovat pouze na jednu konkrétní myšlenku, nebo fikci člověka, který dokáže do své skupiny nalákat tisíce nezkušených uživatelů. Kteří potom myšlenku této jedné skupiny, berou jako jednotnou myšlenku celého světa.

Sociální sítě a celkově informace ke kterým máme přístup na internetu. Jsou velmi užitečné a dokáží uživatele informovat v daleko širším záběru než je tomu schopný běžný televizní kanál, nebo rádio.

Je to ale také velmi nebezpečná věc v rukách člověka, který neumí s informacemi zacházet. A proto by se měla výuka ohledně sociálních sítí a internetu jako celku zahrnout do výuky minimálně na druhém stupni základních škol.