3. 8. 2022

Česko musí být opět na prvním místě. Václavské náměstí 3.září 2022 | Jana Zwyrtek Hamplová

Od Jan Rzounek

Bude nás tam mnoho. Spojujeme se proto, abychom spolu s vámi zavčas zachránili Českou republiku. V sobotu 3.9.2022 ve 14.00 hodin na Václavském náměstí. ČESKO musí být zase NA PRVNÍM MÍSTĚ. Přijďte si nás poslechnout. Je nutné, aby i vás bylo mnoho. Od Václava po Můstek. Hraje se o všechny další roky. Národní plán obnovy, je cesta a naše naděje.

Národní plán obnovy:

PLYN

Česká republika potřebuje zajistit přímé smlouvy s dodavateli plynu za nízké ceny – tedy především s Ruskou federací.
Česká republika potřebuje vlastnit zásobníky plynu s českými plynovými rezervami. Nemůžeme se spoléhat na pronájem zásobníků pro náš vlastní plyn. V případě hospodářské krize či války tak můžeme ztratit k našemu plynu přístup.

ELEKTŘINA

Česká republika potřebuje změnit systém rozdělování a plateb za elektřinu tak, abychom neplatili prostředníkům na burze, ale dodávali elektřinu přímo do našich domovů a firem za levné ceny, protože Česká republika je v oblasti elektřiny soběstačná a elektřinu vyrábí levně. 
Elektřinu musí dodávat naše české (nikoliv zahraniční) firmy. 
Přebytky vyrobené elektřiny můžeme prodávat na burze. 
Tendry na dostavbu jaderných elektráren musí vyhrávat ty nejlepší firmy, nikoliv firmy z politicky spřátelených (se současnou vládou) zemí.

POTRAVINY

Česká republika potřebuje znovuvybudovat samostatné, na dotacích z EU nezávislé, mnohodruhové zemědělství bez geneticky modifikovaných potravin tak, aby Česká republika byla potravinově nezávislá a dokázala zajistit jídlo pro všechny občany země.

ZDRAVÍ

Zdraví občanů České republiky je prioritou. Prevence a léčení musí přejít z rukou politiků zpět do rukou pod kontrolu lékařů.
Lékaři musí namísto telefonních konzultací opět začít ordinovat.
Lékařská péče se musí z plošné či celoplošné změnit na osobní – individuální, protože každý pacient potřebuje jiný přístup a mnohdy také jinou léčbu.
Integrita lidského těla musí být zachována, stejně tak jako dobrovolnost očkování, prevence a léčby.

VOJENSKÁ NEUTRALITA

Česká republiky by měla usilovat o dosažení vojenské neutrality, nezapojování se do války. Pokud vypukne válka mezi Západem a Východem, Česká republika se nesmí stát místem bojiště.

POLITICKÁ SAMOSTATNOST V ROZHODOVÁNÍ

Česká republika se potřebuje osvobodit od přímé politické poddanosti vůči EU, WHO, OSN. Především ze strany EU přichází nařízení, která česká vláda musí respektovat. A to nejen v oblasti politických rozhodování, ale i v oblasti daní a plateb do společných fondů. Česká republika musí znovu získat vládu nad svou zemí.

NAZÁVISLÝ OBCHOD A PRŮMYSL

Je potřeba osvobodit český průmysl od závislosti na zahraničních společnostech. Česká republika ještě před čtvrtstoletím vlastnila veškerý svůj obchod a průmysl. Dnes jsme závislí na tom, co nám zahraniční společnosti dodají či nedodají. V případě hospodářské krize nám hrozí nedostatek základních potřeb včetně jídla, oblečení, léků, drogerie i techniky.
Je třeba ukončit zvýhodňování zahraničních firem a je nutné podporovat české družstva, malé a střední podnikání s českým vlastnictvím.
Je nutné začít daňovou a dotační politiku takovou, aby zisky z výroby a prodeje na území naší země zůstaly na území České republiky.

VÁLEČNÉ UPRCHLÍKY ZPĚT DO JEJICH ZEMĚ

Po ukončení války na Ukrajině je pro Českou republiku žádoucí, aby váleční uprchlíci z Ukrajiny odjeli zpět do jejich země, kde bude třeba budovat Ukrajinu. Každý Ukrajinec bude doma potřeba.
Česká republika musí změnit status “Dočasné ochrany” pro uprchlíky z Ukrajiny na status válečného uprchlíka. Status Dočasné ochrany umožňuje uprchlíkům z Ukrajiny požádat v klasickém řízení o trvalý pobyt a následně o občanství ČR a také uprchlíkům z Ukrajiny zajišťuje právo na slučování rodiny, tedy právo na přijetí celé rodiny do České republiky.
Mentalita a národní zvyky a pohledy Čechů, Moravanů a Slezanů se od zvyků a pohledů Ukrajinců značně liší. Tyto odlišné životní přístupy i jazyková bariéra jsou nebezpečnými prvky pro klidné soužití obou národů na území České republiky.

Odkaz na příspěvek na Facebooku: Jana Zwyrtek Hamplová

Odkaz na stránku: Česko na prvním místě