8. 8. 2022

Respirátory a zákazy návštěv v nemocnicích a v dalších zařízeních zdravotní péče | Nemocnice ani jiné podobné instituce nemají právo ukládat pacientům, doprovodu ani návštěvám žádné povinnosti nad rámec zákona

Od Jan Rzounek

Zveřejnili jsme stanovisko k aktuální snaze některých nemocnic a lékařů požadovat nošení respirátorů. Některé nemocnice (vč. léčeben dlouhodobě nemocných) začínají dokonce zakazovat návštěvy. Jsme přesvědčeni, že podobné povinnosti a omezení poskytovatel zdravotních služeb ukládat nesmí.

Součástí stanoviska jsou i vzory pro ty, kdo se chtějí bránit.

Pokud si svévoli necháme líbit ze strany vedení nemocnic, proč by se podobně nemohli v září zachovat ředitelé škol vůči našim dětem?

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod

Nasaďte si respirátor, jinak vás neošetříme!

Tento týden jsou návštěvy zakázány! V poslední době se stále častěji dovídáme o tom, že nemocnice či lékaři podmiňují vstup do ordinace nebo do budovy nasazením respirátoru. Některé nemocnice dokonce začínají zavádět zákazy návštěv.

Jsme přesvědčeni, že podobná praxe je nezákonná. Poskytovatelé zdravotních služeb nesmějí zavádět vlastní pravidla nad rámec zákona.

Zveřejnili jsme k této věci odborné právní stanovisko i vzory podání pro ty, kdo by se podobným praktikám chtěli bránit: Pro Libertate – stanovisko

A nabídli jsme zdravotnickým zařízením i pomoc proti dnešní praxi ministerstva zdravotnictví a KHS.

Připustíme-li svévoli ve zdravotnictví, co zabrání ředitelům škol nasadit respirátory nebo uložit testování našim dětem v září?

Odkaz na příspěvek na Facebooku: Tomáš Nielsen