9. 8. 2022

Spolu s dalším ze zakladatelů institutu Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod, JUDr. Petrem Vackem, jsme se rozhodli kandidovat v senátních volbách 2022 za novou stranu PRO

Od Jan Rzounek

Pokud se do Senátu dostaneme, budeme schopni mnohem účinněji prosazovat hodnoty, za nimiž Pro Libertate od svého vzniku stojí.

Naše argumenty ve prospěch právního státu, zefektivnění soudní moci, ochrany občanů před zvůlí úřadů a řešení skutečných problémů se snáze dostanou k politikům a vládě. Média senátory nemohou ignorovat, a tak budou moci naše názory oslovit širokou veřejnost.

Abychom uspěli proti kandidátům, jejichž strany jsou dlouhodobě financovány ze státního rozpočtu, potřebujeme pomoc každého podporovatele. Pomoc v podobě: plochy na umístění plakátů apod., roznášení letáků a organizace setkání, finančního příspěvku na naši kampaň.

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na volební účet strany PRO číslo 7412398029/5500 (do poznámky uveďte jméno kandidátů, které chcete podpořit).

Pokud chcete pomoci materiálně nebo jinak, napište mi prosím na nielsen@prolibertate.cz.

Za Vaši pomoc děkujeme.

Odkaz: JUDr. Tomáš Nielsen do senátu

Odkaz na příspěvek na Facebooku: Tomáš Nielsen