18. 8. 2022

Síkela a Fiala: Stanovení maximálních teplot kdekoli formou vyhlášky je protiústavní | tisková zpráva od Jana Zwyrtek Hamplová

Od Jan Rzounek

Mám prosbu – pokud se ztotožňujete.

Píší mi stovky lidí včetně starostů a ředitelů škol a nemocnic ohledně teplot a sankcí a kontrol. Dnešek jsem tomu věnovala, a toto je závěr. Prosím vás o sdílení, je to opravdu téma, které je aktuální, a lidé chtějí vědět, co a jak…. DĚKUJI MOC! ❤️

TISKOVÁ ZPRÁVA – 14.8.2022

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová:

Stanovení maximálních teplot kdekoli formou vyhlášky je protiústavní

Zítra odejde k rukám ministra Síkely a premiéra Fialy dopis s upozorněním, které vypočítává, které všechny články Listiny základních práv a svobod porušuje jejich úmysl zastropovat teploty v bytech a dalších prostorách. Stanovisko zpracovala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, zabývající se veřejným a ústavním právem, a jeho obsah je velmi tvrdý. Podle advokátky je úmysl omezit vyhláškou vytápění v rozporu s řadou článků Listiny základních práv a svobod, z nichž vypočítává zneužití státní moci (,,nelze ve vyhlášce zaměnit hodnotu minimální výše teploty v daných prostorách za pojem maximální výše teploty v daných prostorách“), dále pak rozporuje možnost omezit vlastnické právo vyhláškou, a kontrolu výše teploty považuje za protiústavní zásah do soukromí a do nedotknutelnosti obydlí a prostor sloužících k jiné činnost. Celkem cituje pět článků Listiny základních práv a svobod, které uvažovaný příkaz nejvyšší teploty pro vytápění prostor podle ní zcela zásadně porušuje.

V závěru konstatuje, že zamýšlený příkaz vytápění na maximálně určené hranice v bytových i nebytových prostorách formou vyhlášky MPO je protiústavním postupem, který porušuje hned několik článků Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku. Došlo by k závažnému zneužití státní moci, k protiústavnímu zásahu do vlastnického práva, k narušení nedotknutelnosti obydlí a k zásahu do soukromí. Nelze v žádném případě zaměňovat vyhláškou zakotvená minima vytápění pro komfort jejich užívání a ochranu zdraví uživatelů těchto prostor za možnost tuto vyhlášku zneužít a stanovit jejím prostřednictvím maximální teploty v daných prostorách. Nelze tedy cíle vyhlášky, která má sloužit k ochraně vlastnických práv, pokud jde o minimální výši vytápění, zaměnit za možný cíl omezit tato vlastnická práva a stanovit maximální výši vytápění.

Mgr., Jana Zwyrtek Hamplová: „Pro laiky bych zneužití dané vyhlášky přirovnala k vyhlášce o nejvyšší možné rychlosti na silnici. Je to podobné, jako kdyby ministerstvo najednou absurdně stanovilo, jakou nejmenší rychlostí musíte jet, tedy cíle vyhlášky úplně otočilo. Podobně je to s vyhláškou o teple v bytech a jiných prostorách – minimální výše je v ní proto, aby se netopilo méně. Nejde jí proto nikdy zneužit k účelu, aby se netopilo více.“

Advokátka, která aktuálně kandiduje na Kroměřížsku do Senátu, v závěru pak v přípise uvádí, že jako občanka si dovoluje požádat vládu, aby řešila příčiny daného stavu, a nepřenášela důsledky své politiky na občany této země, a jako osoba znalá práva vládě doporučuje, aby podobné kroky, než s nimi přijde, napřed konzultovala s ústavními právníky.


Odkaz na tiskovou zprávu na Facebooku: Jana Zwyrtek Hamplová.

Sdílet můžete tento článek, ale ještě lepší by bylo kdyby jste klikli na Facebook Jana Zwyrtek Hamplová a sdíleli její příspěvek.