28. 8. 2022

Dokument: Uloupené Kosovo. Jugoslávie rozervaná na kusy pro zisk a destabilizaci. USA silami NATO 78 dní bombarduje civilisty bombami s uranovým jádrem

Od Jan Rzounek

USA a Rusko využívá oslabených států k vlastnímu prospěchu a jako prostor pro vedení války. Pokud se budeme přiklánět na jednu ze stran, tak nikdy nebudeme mít šanci udržet do budoucna svou zem.

1999 – Jugoslávie

Přes pohrdání pravidly mezinárodního práva, obcházení OSN a Rady bezpečnosti, USA silami NATO zahájily kampaň 78 denního bombardování suverénního státu Jugoslávie.

Agrese proti Jugoslávii, která proběhla pod záminkou „zabránění humanitární katastrofě“, způsobila největší humanitární katastrofu v Evropě od druhé světové války.

Během více než 32 000 bojových vzletů byly použity bomby o hmotnosti 21 tisíc tun, což odpovídá čtyřnásobku síly atomové bomby na Hirošimu. Více než 2 000 civilistů bylo zabito, 6 000 zraněno a zmrzačeno, více než milion zůstalo bez přístřeší a 2 miliony bez zdroje příjmů.

Bombardování ochromilo výrobní kapacitu a infrastrukturu každodenního života Jugoslávie, což vedlo ke zvýšení nezaměstnanosti na 33 % a přivedlo 20 % obyvatel pod hranici chudoby, způsobilo přímé ekonomické ztráty ve výši 600 miliard dolarů.

Jugoslávie, stejně jako celá Evropa utrpěla dlouhotrvající škody na ekologickém prostředí. Z důkazů shromážděných Mezinárodním tribunálem pro vyšetřování amerických válečných zločinů v Jugoslávii, které předsedal bývalý americký generální prokurátor Ramsey Clark, je zřejmé, že CIA vyzbrojila a financovala gangy albánských teroristů (tzv. Kosovská osvobozenecká armáda, UÇK (KLA)) v Jugoslávii.

Za účelem financování bojovníků UÇK, CIA vytvořilo dobře organizovanou kriminální strukturu pro obchod s drogami v Evropě.

Před začátkem bombardování Srbská vláda poskytla NATO mapu Jugoslávie, kde byly vyznačeny objekty nepodléhající bombardovaní, jelikož to způsobí ekologickou katastrofu. Američané s jim vlastním cynismem začali bombardovat právě ty objekty, které byly uvedeny na srbské mapě.

Například ropnou rafinérii Pančevo bombardovaly šestkrát.

V důsledku toho se do životního prostředí uvolnilo velké množství toxického plynu fosgenu, 1200 tun monomerů vinylchloridu, 3000 tun hydroxidu sodného, 800 tun kyseliny chlorovodíkové, 2350 tun kapalného amoniaku a 8 tun rtuti.

Tohle všechno šlo do země, půda byla otrávena. Podzemní vody, zejména v centru města Novi Sad, obsahují rtuť.

Jako výsledek bomb NATO s uranovým jádrem začala nemoc tzv. „golfský syndrom“, děti se rodí jako zrůdy.

Ekologové ze Západu, především Greenpeace, zcela mlčí o zvěrstvech americké armády v Srbsku.


Náhoda?: Exministryně Albrightová skupuje v Kosovu klíčové podniky

ULOUPENÉ KOSOVO

Uloupené Kosovo, původně známé pod názvem Jak Evropa přichází o Kosovo je hodinový dokumentární snímek, který vznikal postupně od roku 2004 jako autorský film Václava Dvořáka. Vznikl ve spolupráci s ČT a se srbskými veřejnoprávními médii, od kterých byly pro pořad vypůjčeny hlavně archivní záběry. Wikipedie

Jugoslávie byl stát existující na území jihovýchodní a střední Evropy na břehu Jaderského moře po většinu 20. století. Wikipedie

Novi Sad je město ležící na severu Srbska, zároveň je to hlavní město autonomní provincie Vojvodina. Je jejím přirozeným ekonomickým, politickým i kulturním centrem. Městem protéká řeka Dunaj. Novi Sad je druhým největším městem v Srbsku, žije zde přibližně 380 tisíc obyvatel. Wikipedie

William Ramsey Clark byl americký advokát a aktivista mírového hnutí. Od roku 1961 pracoval na ministerstvu spravedlnosti. V letech 1965–1967 jako zástupce ministra a 1967–1969 v pozici ministra spravedlnosti. Jako advokát se podílel na obhajobě např. Wikipedie

CIA – Ústřední zpravodajská služba je zpravodajská služba USA s vnějším polem působnosti mající zároveň za úkol provádět po celém světě operace ve prospěch USA. Vznikla 18. září 1947 na základě National Security Act, který podepsal prezident Harry S. Truman. Stala se tak nástupcem OSS. Wikipedie

UÇK (KLA) – Kosovská osvobozenecká armáda byla separatistická paramilitantní organizace kosovských Albánců, jejímž cílem byla nezávislost Kosova na Srbsku. Účastnila se války v Kosovu a roce 1999 byla transformována na Kosovský ochranný sbor. Kritiky je obviňována z válečných zločinů včetně prodeje orgánů válečných zajatců. Wikipedie

Pančevská rafinerie. Byla také jedním z cílů během operace Spojenecká síla v roce 1999. Bombardování způsobilo značné škody, a to nejen materiální, ale také ekologické.

NATO – Severoatlantická aliance nebo též Severoatlantický pakt či Organizace Severoatlantické smlouvy je euroatlantický vojenský pakt. Byl založen 4. dubna 1949 podpisem Severoatlantické smlouvy. Aliance sídlí v Bruselu v Belgii. Wikipedie

Golfský syndrom, byl vyvolán mezihrou tří chemikálií u vojáků Války v Zálivu. Substance se pak hromadily v organizmu a poškozovaly nervové buňky.

Greenpeace je nevládní environmentální organizace s kancelářemi ve více než 55 zemích světa a mezinárodním sídlem v Amsterdamu v Nizozemsku, založena kanadskými a americkými environmentálními aktivisty v roce 1971. Wikipedie

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii je zkratka pro Mezinárodní tribunál pro stíhání osob odpovědných za závažná porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaná v bývalé Jugoslávií od roku 1991. Wikipedie

Madeleine Albrightová byla americká diplomatka a politička, která v letech 1997–2001 zastávala funkci 64. ministryně zahraničí Spojených států amerických ve vládě prezidenta Billa Clintona jako historicky první žena v tomto úřadu. Wikipedie | Úmrtí: 23. března 2022, Washington, D.C., USA