15. 9. 2022

Projev – JUDr. Petr Vacek | Manifestace PRO budoucnost nás a našich dětí – Staroměstské náměstí, 11. září 2022

Od Jan Rzounek

JUDr. Petr Vacek

Motto:

Senátor, co nechce válku! / Pravda je pramenem síly, lež je berlou slabosti.

Podmínky života současné generace západního křesťanského světa umožnila tvrdá a poctivá práce, pevná víra, odříkání a nezřídka i boj nespočtu generací našich předků. Není to dar. Je to odkaz a současně náš závazek k jeho pokračování. Převzali jsme jej od našich předků a jednoho dne jej odevzdáme do rukou našich dětí, vnuků a pravnuků, našim následovníkům. Važme si ho, střežme ho a za žádnou cenu nedovolme, aby jej kdokoliv a ve jménu jakéhokoliv ideologického blouznění napadal, špinil, následně si jej svévolně přisvojil a posléze i zničil.

Kandidát strany Právo Respekt Odbornost do Senátu Parlamentu ČR v senátním obvodu č. 25 – Praha 6 a zakládajíc člen Institutu práva a občanských svobod Pro Libertate.

Odkazy:

JUDr. Petr Vacek