19. 10. 2022

Právo na hotovost patří do ústavy? Má odpověď zní ANO! Patrně nejen právo na hotovost | Jana Zwyrtek Hamplová

Od Jan Rzounek

Snaha omezit platbu v hotovosti na výhradně a pouze bezhotovostní styk je jasným omezováním svobody.

Nikdo nesmí nikoho nutit do smluvního vztahu s bankou, nikdo nesmí omezovat právo mít vlastní majetek u sebe fyzicky.

První je omezením smluvní volnosti, druhé je vybudováním přímé závislosti a jasného stálého monitoringu každého, a to je, jak se všichni jistě shodneme, ze strany státu i oněch bank zneužitelné.

Podle mého názoru je tato právní ochrana ve stávajícím ústavním pořádku už obsažena, a to v ochraně vlastnického práva. Ale… Je tu jedno velké ale.

V poslední době lze zaznamenat stále sílící snahy ústavní základy narušovat až pošlapávat nepatřičnými zužujícími výklady, a proto bude více než nutné, aby bylo znění ústavního pořádku srozumitelnější, jasnější a přísnější, aby tento zužující a zneužitelný výklad nepřipouštělo. A nebude se to rozhodně týkat jen hotovosti.

Pokud jde o ujasnění, posílení a výkladových zpřísnění formulací ústavních práv a svobod, které bude upevňovat a garantovat jak jejich obsah, tak jejich výklad, vždy u mne tato změna a doplnění směrem k jejich upevnění najde na půdě Senátu oporu, a nejen to – jsem připravena, s ohledem na svou profesi (a snad stylistické geny), napomáhat formulaci nových a jasných znění těchto základních práv a svobod…abychom o ně „nenápadně“ nepřicházeli výkladem a „obyčejnými“ zákony.

Zdroj: Jana Zwyrtek Hamplová