20. 10. 2022

Pokud nějakou mobilizaci, tak částečnou. Ať se ukáže kdo to myslí vážně a kdo jen háže prázdnými slovy | Jindřich Rajchl

Od Jan Rzounek

Když čtu fantasmagorické nápady paní ministryně Černochové, která naváhá vytasit ze své torny pološílených nápadů slova o mobilizaci všech osob mezi 18-60 lety, aniž by naše země byla v jakékoliv válce, tak se nemohu ubránit dojmu, že jsme v hitparádě poltické hlouposti dosáhli nového vrcholu.

Ale když už tedy paní Černochová chce mobilizovat naše občany a posílá je do války na Ukrajině, tak navrhuji, aby začala mobilizací dobrovolnou – tedy, aby vyhlásila, že kdo chce jít za modrožluté barvy bezezbytku plnící pokyny vlajky s hvězdami a pruhy bojovat a nasadit svůj život, tak mu Česká republika a konkrétně její armádní složky poskytnou plnou podporu k tomu, aby tento svůj záměr mohl co nejefektivněji realizovat. Sestavení dobrovolnických praporů má v našich končinách velmi bohatou tradici, tak proč na ni nenavázat.

V tu chvíli by se v plné nahotě ukázalo, kolik lidí nosící tričko s vulgárním vzkazem pro Vladimíra Putina, jakož i jejich příbuzných myslí svá slova vážně, a kdo z nich naopak jen šermuje silnými řeči, ale ve skutečnosti nejsou ochotni kromě falešných proklamací udělat vůbec nic. Zejména pak riskovat život svůj nebo svých blízkých.

Můj kvalifikovaný odhad je, že by se z této sorty farizejských kavárníků nepřihlásil vůbec nikdo.

Pokud tedy chcete válčit, tak za vlastní, a nikoliv, že si paní Černochová vyhlásí generální mobilizaci, která postihne většinu těch, kteří válku nechtějí a přejí si pro naši zemi mír.

Já osobně bych povolávací rozkaz odmítl i za cenu případných negativních právních důsledků, včetně vězení. Za tuto zem bych byl ochoten se postavit kdykoliv, avšak nechat se naverbovat nejhorší ministryní obrany všech dob na bojiště velmocenských zájmů, bych zcela otevřeně a hrdě odmítl.

Naprosto totiž nesouhlasím, že na Ukrajině se bojuje za nás. Bojuje se tam za zájmy velmocí tohoto světa. Pokud se někde bojuje za budoucnost České republiky, tak právě teď a právě tady.

Na straně jedné stojí zcela všehoschopná vláda plnící zadání cizích zájmů a globalistických struktur a na straně druhé občané této země, kteří si přejí, abychom žili v míru, prosperitě a svobodě. Aby náš stát byl suverénní zemí a nikoliv kolonií druhého řádu odevzdávající veškeré své rodinné stříbro za pár drobných ve prospěch zvýšení životního standardu občanů na západ od našich hranic.

V tomto boji jsem připraven nasadit veškeré své síly. Neboť pevně věřím, že z úcty k našim předkům a s výhledem na budoucnost našich dětí, je to má morální povinnost.

A také proto, že pevně věřím, že společně ruku v ruce s vámi tohoto cíle nakonec dosáhneme.

Zdroj: Jindřich Rajchl