6. 11. 2022

Nikdo nesmí být státem nucen vstoupit do online sektoru, pokud to sám nebude chtít | Jindřich Rajchl

Od Jan Rzounek

Článek z 6.11. 2022

Vítu Rakušanovi patrně nestačilo naštvat všechny normální lidi v naší zemi vyvěšením Putina v pytli na mrtvoly na ministerstvu vnitra, a tak se rozhodl ještě pro jeden přídavek a zavedl od příštího roku povinnost používat datové schránky pro živnostníky, lékaře, spolky a některé další skupiny občanů.

Celkem tak bude nuceno začít používat datovou schránku zhruba dva miliony subjektů (!!!).

My v PRO jsme přesvědčeni, že digitalizace státní správy má sloužit jako usnadnění práce pro ty, kteří o to stojí, nikoliv jako povinnost pro ty, kteří to nepotřebují, nebo o to prostě a jednoduše nemají zájem.

Nikdo nesmí být státem nucen vstoupit do online sektoru, pokud to sám nebude chtít.

Proto v našem programu prosazujeme právo žít offline.

Jsme přesvědčeni, že se jedná o jeden ze základních pilířů svobody každého občana v této zemi.Státu nepřísluší, aby vnucoval určitým subjektům povinnost vlastnit počítač či mobilní telefon. Tato novela však přesně tuto povinnost fakticky zavádí.

I pokud ponecháme stranou, že například pro mnoho řemslníků či podnikajících důchodců je to zcela nepraktické a zbytečné, tak stále musíme respektovat to, že kdokoliv má plné právo nevstoupit do online světa prostě proto, že se tak rozhodl.

Právě to je totiž klíčovým výrazem individuální svobody každého jednotlivce, kterou stát nemá právo narušovat.

Z tohoto důvodu musí být právo zůstat offline zaručeno každému občanovi této země.

Jste PRO?

Zdroj: Jindřich Rajchl