7. 11. 2022

Znáte tu pohádku o tom, že máme dostatek plynu? | Jindřich Rajchl

Od Jan Rzounek

Znáte tu pohádku o tom, že máme dostatek plynu?

No, aby ne, když nám ji pan Fiala a jeho soudruzi vyprávějí na každém rohu!

Tady máte několik citací z článku publikovaného na idnes.cz pod názvem „Nedostatek plynu nejvíce hrozí Česku, bude závislé na solidaritě„:

1) „Do doby, než se rozšíří kapacity západo-východního směru, to znamená po následující dva až tři roky, jsme nejvíce ohroženi možným nedostatkem plynu,“ říká Martin Pacovský, šéf společnosti Pražská plynárenská s tím, že v největší dodavatelské nejistotě se nyní společně s Českem ocitá i Slovensko a Rakousko.

2) Německo má například podepsanou dohodu s Dánskem a Rakouskem, Estonsko se dohodlo s Litvou, Slovinsko s Itálii a podobně. Avšak nejohroženější Česko žádnou podepsanou smlouvu nemá.

3) Český stát ani ostatní členské země navíc nemají přehled o tom, kdo plyn v zásobnících na jejich území vlastní. „Pokud jde o složení zákazníků provozovatelů zásobníků, MPO nemá žádný zákonný prostředek, jak zjišťovat jejich složení. Navíc v řadě případů se může jednat o firmy působící na více trzích, není tedy možné říci, že například česká firma v tuzemských zásobnících uskladňuje plyn pouze pro tuzemský trh s plynem a německá pouze pro německý,“ říká Vojtěch Srnka z MPO.

4) Kvůli nedostatku informací nemohou státy předvídat, jak se soukromé společnosti budou v případě opětovného skokového růstu cen chovat, zdali například nebudou plyn posílat z Česka do Německa a podobně.

5) Český stát má ve státních hmotných rezervách jen zhruba 227 milionů kubíků plynu. Takové množství by mu v zimě vydrželo ani ne týden. Avšak podle Gavora má stát pod kontrolou dohromady zhruba jednu miliardu kubíků, tedy třetinu veškerých naskladněných kapacit na území ČR.

Stručně shrnuto:

1) MPO neví, kolik plynu vlastně má.

2) ČR nemá uzavřenu žádnou bilaterální dohodu s jiným státem o solidární pomoci v případě nedostatku plynu.

3) Pokud platí, že ČR kontroluje 227 milionů kubíků a 1 miliardu v zásobnících, pak máme zásoby zhruba na měsíc. Na zimu potřebujeme 7-8 miliard kubíků.

Takže milé děti, je tady mezi vámi ještě někdo, kdo strejdovi Péťovi tuhle báchorku baští?

Zdroj: Jindřich Rajchl


Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky je ústřední orgán státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí. Wikipedie