15. 11. 2022

Projevy občanů připomínají nástup fašismu? Neuvěřitelné přirovnání. Proto RRTV posílám tento dopis | Jana Zwyrtek Hamplová

Od Jan Rzounek

Projevy občanů připomínají nástup fašismu?

🤦‍♀️🤦‍♀️

Neuvěřitelné přirovnání. Proto RRTV posílám tento dopis.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00 Praha 2

13.11.2022

Věc:

Podnět o prošetření a žádost o stanovisko RRTV

Dne 11.11.2022 ve dvaceti minutách Radiožurnálu měl Vladimír Kroc na pořadu téma “O vzestupu radikalizaci v ČR, a jak se může demokratická společnost bránit”. Hostem byl Jan Charvát.

V první třetině pořadu položil moderátor tuto otázku:

„Nepřipomíná vzestup podobných skupin, jako je třeba Česko na prvním místě u nás i jinde v Evropě, nástup fašismu v Německu před sto lety?“

Redaktor Českého rozhlasu tak nepřijatelně manipulativní otázkou přirovnal svobodný projev názoru občanů České republiky mj. formou poklidné demonstrace na Václavském náměstí pod hlavičkou Česko na prvním místě k nástupu fašismu před 2. světovou válkou, což považuji za neomluvitelné profesní selhání, a za zneužití veřejnoprávního média k útoku na svobodu slova a projevu jako základních ústavně chráněných pilířů demokracie a právního státu. Současně tím došlo k hrubému zásahu do osobnosti všech zúčastněných.

Obracím se proto na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby se danou věcí zabývala, a k popsanému přirovnání podobných aktivit občanů k nástupu fašismu obsahem položené otázky redaktorem Českého rozhlasu se v rámci své kompetence vyjádřila formou právního stanoviska k přípustnosti podobných, obsahově manipulativních otázek. Ty ovlivňují “podprahově” zejména posluchače, a mohou už předem postavit do negativního světla jakýkoli svobodný projev občanů tímto zcela nemístným historickým přirovnáním.

Považuji tak toto přirovnání za překročení hranic nezávislého zpravodajství, a to i v případě zdánlivě akademického rozhovoru.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, senátorka PS PČR

Zdroj: Jana Zwyrtek Hamplová