17. 11. 2022

Jsme PRO poskytování mezinárodní ochrany uprchlíkům před válkou nebo jiným vážným nebezpečím. Ale také důrazně říkáme, aby vláda učinila vše potřebné proto, aby uprchlíkům zajistila bezpečný návrat domů, jakmile pominou důvody mezinárodní ochrany | strana PRO

Od Jan Rzounek

Článek z 17. 11. 2022

Poslední říjnový den jednají ministři české vlády v Kyjevě se svými ukrajinskými protějšky o poválečné obnově Ukrajiny či uprchlících na českém území. Od únorového začátku válečného konfliktu udělil český stát ukrajinským uprchlíkům přes 450.000 dočasných víz, která držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Už v dubnu jsme v příspěvku upozorňovali na to, Česká republika, stejně jako kterákoliv jiná země, je povinna přistupovat ke všem uprchlíkům stejně. Není přípustné, aby stát některé cizince, kteří na našem území hledají mezinárodní ochranu, zvýhodňoval či diskriminoval jen na základě země jejich původu.

Poskytnout mezinárodní ochranu uprchlíkům před válkou nebo jiným vážným nebezpečím je povinna kterákoliv země, zejména na základě mezinárodní Úmluvy o právním postavení uprchlíků, která byla podepsána 28. července 1951 v Ženevě, a k ní přijatého protokolu z 31. ledna 1967 v New Yorku a na základě vnitrostátní právní úpravy zákona o azylu.

Mezinárodní ochrana je poskytována pouze do doby, dokud trvají důvody jejího udělení, a neměla by být poskytována automaticky. Neexistují-li důvody pro udělení mezinárodní ochrany, stát musí s každým cizincem zacházet zásadně stejně a každý cizinec na našem území je povinen se podřídit zákonům České republiky.

Jsme PRO poskytování mezinárodní ochrany uprchlíkům před válkou nebo jiným vážným nebezpečím. Ale také důrazně říkáme, že jsme PRO, aby vláda učinila vše potřebné proto, aby uprchlíkům zajistila bezpečný návrat domů, jakmile pominou důvody mezinárodní ochrany. Tuto záruku vláda ČR dosud uprchlíkům výslovně neposkytla, což jen dokládá celkovou nekoncepčnost jejího postupu.

Pokud tedy členové české vlády jednají o zapojení českých nevládních organizací a firem do poválečné obnovy Ukrajiny a podpoře země při integraci do EU, neměla by vláda už začít připravovat bezpečný návrat uprchlíků domů?

Jste PRO?

Zdroj: Politická strana PRO