21. 11. 2022

Tohle nemá nic společného s otázkou, zda je tráva modrá nebo zelená | Alexandra Jašurková

Od Jan Rzounek

Osel řekl tygrovi:

„Tráva je modrá“.

Tygr odpověděl:

„Ne, tráva je zelená“.

Diskuse vypukla a oba se nakonec rozhodli, že ji podrobí arbitráži, takže šli před lva, aby je soudil.

Když se blížili ke lvu na jeho trůnu, osel začal křičet:

„Vaše výsosti… Že je pravda, že je tráva modrá?“

Lev odpověděl:

„Pravda, tráva je modrá“.

Osel přišel blíž a pokračoval:

„Tygr se mnou nesouhlasí a vadí mi to, prosím potrestejte ho“.

Král prohlásil:

„Tygr bude potrestán na 4 roky mlčení“.

Osel vesele skákal:

„Tráva je modrá“ …

Tygr přijal trest, ale přesto se zeptal lva:

„Jeho Veličenstvo… Proč jsi mě takhle potrestal? Musíte přeci vědět, že tráva je zelená“.

Lev odpověděl:

„Ano, tráva je zelená“.

Tygr se zeptal:

„Tak… Proč mě trestáš?“

Lev odpověděl:

„Tohle nemá nic společného s otázkou, zda je tráva modrá nebo zelená. Trest je způsoben tím, že není možné, aby tak statečný a inteligentní tvor jako jsi ty ztrácel čas dohadováním se s oslíkem a přišel mě obtěžovat touto otázkou“.

Nikdy neztrácejte čas debatami, které nedávají smysl…

Jsou lidé, kteří navzdory množství důkazů, které předkládáte, nepochopí situaci. Nebo jsou zaslepeni egem a jediné, co chtějí, je mít pravdu, aniž by ji měli.

Zdroj: Alexandra Jašurková