22. 11. 2022

Kongresmani z Republikánské strany slíbili provedení hloubkového auditu všech finančních toků směřujících zkorumpovanému režimu vedenému Petrem Porošenkem a následně Volodymyrem Zelenskym | Jindřich Rajchl

Od Jan Rzounek

Kongresmani z Republikánské strany na své tiskové konferenci slíbili, že s ohledem na závažná podezření týkající se přesměrování finanční pomoci pro ukrajinský režim do kapes soukromých subjektů, včetně nejbližšího okolí prezidenta Bidena, podají podnět k provedení hloubkového auditu všech finančních toků směřujících zkorumpovanému režimu vedenému Petrem Porošenkem a následně Volodymyrem Zelenskym.

Na závěry tohoto auditu se opravdu velmi těším – považuji za velmi pravděpodobné, že se z něj dozvíme mnoho zajímavých informací.

Nás v České republice ale čeká ještě daleko zevrubnější účtování.

Abychom mohli vykročit bez jakékoliv zátěže a pocitu křivdy z minulosti vstříc spravedlivé budoucnosti pro občany této země, bude nezbytné realizovat následující kroky:

1) provést hloubkový audit finanční a materiální pomoci ukrajinskému režimu stejně jako v USA.

2) provést hloubkový audit obchodních a finančních operací v rámci tzv. boje proti pandemii covid-19, a to včetně nákupu zdravotnického materiálu (roušky, testy atd.).

3) vyvodit přímou právní odpovědnost vůči všem, kdo se na těchto operacích nezákonně obohatili na úkor našich veřejných financí.

4) rehabilitovat všechny odborníky, kteří byli účelově a lživě dehonestováni mainstreamovými médii a falešnými věrozvěsty typu Milana Kubka a Jaroslava Flégra. Konkrétně mám na mysli například prof. Jiřího Berana, Dr. Soňu Pekovou, Dr. Lukáše Pollerta, dr. Hanu Zelenou, dr. Zuzanu Krátkou a mnohé další experty, jejichž profesní čest a odbornost byla naprosto cíleně a systematicky poškozována.

5) omluvit se všem občanům této země, jež byli státním aparátem diskriminováni a dehonestováni. Poskytnout důstojné finanční kompenzace všem, jejichž zdraví bylo poškozeno, ať už podáním genové terapie (často formou nepřímého donucení pod hrozbou omezení základních práv a svobod), či dlouhodobým nošením zcela neúčinných respirátorů.

Tento můj příspěvek prosím berte jako můj osobní závazek všechny výše uvedené body (v případě, že nám k tomu dají naši občané mandát) důsledně zrealizovat.

Každého, kdo pochybuje, že tomu tak skutečně bude, vyzývám, aby si tyto řádky zkopíroval a kdykoliv v budoucnu mě s nimi v případě nesplnění tohoto slibu konfrontoval.

Máte moje slovo, že v tomto ohledu neuhnu ani o centimetr.

„Čím více známe svoji minulost, tím lépe jsme připraveni na budoucnost.“ – Theodore Roosevelt

Zdroj: Jindřich Rajchl