13. 12. 2022

Lež má krátké nohy a pravda vždy vyjde najevo, že pane ministře Válku! Prozření ministra zdravotnictví! | strana PRO

Od Jan Rzounek

Před několika měsíci jsme vládu, tedy i ministra Válka vyzvali, aby přestala vyhazovat cca 900 milionů korun měsíčně za vakcíny proti covid-19, které jsme se v rámci EU zavázali povinně odebírat od společností Pfizer/BioNTech a Moderna a to i přesto, že drtivá většina ležela ve skladech. Zatímco 10 zemí z 27 členských států EU požádalo Evropskou komisi o snížení či zastavení odběru vakcín, naše vláda zaujala pozici mrtvého brouka a zdůvodnila to politicky, že od 1. července předsedá Evropské radě a proto musí být nestranná.

V pátek 9. prosinec se sešli ministři zdravotnictví zemí EU, kteří se shodli na nutnosti významných změn v přístupu výrobců k problémům, jimž teď všichni v EU čelí, tj. především nadbytku těchto očkovacích látek. A ministr Válek otočil. „Společnost Pfizer/BioNTech trvá na dodávání nadbytečných vakcín, a to je z pohledu českého předsednictví a členských států neakceptovatelné a budeme pokračovat v tlaku na racionalizaci podmínek. Věříme, že společně dosáhneme úpravy existující smlouvy se společností Pfizer/BioNTech, která nutí členské státy odebírat vakcíny předurčené k likvidaci.”

V době, kdy mnozí občané řeší existenční problémy, nemají na energie, pohonné hmoty, často i jídlo, vláda vědomě vyhazuje 900 milionů korun měsíčně za vakcíny, které leží ve skladech a další desítky milionů korun pak za jejich likvidaci.

Za to musí být zodpovědné osoby potrestány.

Jste PRO?

Zdroj: strana PRO