20. 12. 2022

Které země mají největší počet obyvatel? Jak je to s rozdělením mezi venkovskou a městskou populací? A které země mají nejvyšší hrubý domácí produkt (HDP), vojenské výdaje nebo vývoz technologií? | Visual Capitalist

Od Jan Rzounek

Země světa ve srovnání s 20 klíčovými metrikami

Které země mají největší počet obyvatel? Jak je to s rozdělením mezi venkovskou a městskou populací? A které země mají nejvyšší hrubý domácí produkt (HDP), vojenské výdaje nebo vývoz technologií?

Namísto porovnávání zemí podle jedné metriky tato animace a série grafik Anderse Sundella používá k porovnání zemí 20 různých kategorií dat Světové banky. Údaje byly získány v červenci 2022 a obsahují nejnovější dostupné údaje pro každou zemi.

Níže uvádíme kontext osmi z 20 kategorií a sdílíme některá fakta o zemích s nejvyšším hodnocením pro každou kategorii.

Top 10 zemí světa podle HDP

S HDP ve výši téměř 23 bilionů dolarů v roce 2021 mají Spojené státy největší ekonomický výkon ze všech zemí na světě. Zatímco Čína je v současné době na druhém místě, některé projekce ukazují, že nominální HDP Číny předčí americký HDP již v roce 2030.

A ještě zřetelnější na této mapě je váha ekonomické síly západních zemí a jen několika asijských zemí. Afrika, Jižní Amerika a zbytek Asie jsou naproti tomu malé.

Top 10 zemí světa podle počtu obyvatel

Čína je s 1,4 miliardami obyvatel na prvním místě jako nejlidnatější země světa. Čína je již více než 300 let nejlidnatější zemí světa, ale to se může v blízké budoucnosti změnit.

Podle nejnovějších populačních vyhlídek OSN je to populace Indie překoná Čínu již v roce 2023. Stále však není jasné, jaké budou důsledky tohoto posunu.

Top 10 zemí světa podle počtu obyvatel 65+

Zatímco Čína také zaujímá první místo, pokud jde o celkovou starší populaci, stojí za zmínku, že Japonsko má větší populaci na hlavu lidí ve věku 65 a více let.

Podle Population Reference Bureau je téměř 12% čínské populace starší 65 let, zatímco v Japonsku je více než 28,2 % lidí starších 65 let.

Top 10 zemí světa podle městské populace

Až do průmyslové revoluce žila většina světové populace ve venkovských oblastech. Ale na počátku 20. století začala urbanizace raketově stoupat a nyní je více než poloviční světové populace žije ve městech.

Urbanizace Číny se skutečně rozjela, jakmile na konci 70. let začaly ekonomické reformy země. Od roku 2021 tvořila čínská městská populace zhruba 861 milionů lidí 63 % její celkové populace.

Top 10 zemí světa podle venkovské populace

Mnoho asijských a východoafrických zemí se dostává do popředí, pokud jde o srovnání venkovské populace, ale Indie má snadno největší podíl na světě s přibližně 898 miliony lidí.

Podle údajů z roku 2021 je asi 65% indické populace venkovské. To je ve skutečnosti výrazný pokles ve srovnání s 60. léty, kdy venkovské obyvatelstvo země tvořilo neuvěřitelných 82% celkové populace.

Stále je to však výrazně vyšší hodnota než v západních zemích. Například pouze 17% obyvatel USA žije ve venkovských oblastech.

Top 10 zemí světa podle rozlohy země

Pokud jde o srovnání zemí podle samotné velikosti, Rusko je na prvním místě s rozlohou 16,4 milionu kilometrů čtverečních, což je téměř 2x větší než Čína, která je na druhém místě v seznamu.

Podle National Geographic je Rusko tak velké, že tvoří jednu desetinu veškeré pevniny na Zemi. Země má 11 různých časových pásem, stejně jako pobřeží na třech samostatných oceánech.

Proč není Kanada na druhém místě? Ačkoli je obecně přijímána jako druhá největší země světa, asi 8,9% její celkové rozlohy tvoří voda. V čisté pevnině mají Čína a USA výhodu.

Top 10 zemí světa podle vývozu paliva

USA jsou největším světovým vývozcem pohonných hmot, těsně na druhém místě jsou Spojené arabské emiráty.

Podle American Petroleum Institute je ropný a plynárenský sektor zodpovědný za asi 8% celkového ekonomického výkonu Ameriky, měřeno HDP.

A tato mapa také ukazuje mnoho dalších zemí závislých na energii pro HDP. To zahrnuje členy OPEC, jako je Saúdská Arábie , Venezuela a Írán , a také známé vývozce energie, jako je Norsko a Rusko .

Top 10 zemí světa podle emisí CO2

Zatímco Čína je na prvním místě jako největší světový producent uhlíku, stojí za zmínku, že země není ani v top 10, pokud jde o emise uhlíku na hlavu.

Jak již bylo řečeno, roční emise Číny ve výši 10,7 miliardy tun CO₂ tvoří masivní podíl na globálních emisích. Jsou více než dvojnásobkem druhého největšího emitenta, Spojených států.

Porovnání zemí podle jiných metrik

Tato série grafik ukazuje 20 různých měřítek srovnání zemí, ale jsou to jen některé ze stovek možných příkladů.

Od různých ekonomických ukazatelů, jako jsou remitence, zaměstnanost a HDP, až po množství faktorů, které lze nalézt v demografickém sčítání, každé srovnání může přinést různé výsledky a vrhnout nová světla na to, jak spolu země navzájem souvisí.

Zdroj Visual Capitalist: Mapped: The World’s Countries Compared by 20 Key Metrics