27. 2. 2023

Změna zákona pro snížení valorizace důchodů nesplňuje podmínky přijetí v režimu legislativní nouze | Jana Zwyrtek Hamplová

Od Jan Rzounek

Změna zákona pro snížení valorizace důchodů nesplňuje podmínky přijetí v režimu legislativní nouze. K institutu legislativní nouze se vyjádřil v minulosti i Ústavní soud:

Pl. ÚS 55/10 – Nález ÚS ze dne 01.03.2011 – Z textu:

„Podmínkou vyhlášení stavu legislativní nouze není jen hrozba určitých negativních důsledků, ale především existence mimořádné okolnosti, která má potenciál ohrozit základní práva a svobody zásadním způsobem anebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody (§ 99 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny). Za mimořádnou okolnost (posuzováno prizmatem ústavních principů) je možno považovat jen takovou okolnost, která se zjevně vymyká běžnému průběhu politických procesů vnitřních i vnějších, anebo může jít o okolnost, kterou představují přírodní katastrofy. Právě ona mimořádnost odůvodňuje nezbytnost bezprostřední reakce ze strany zákonodárce a s tím související omezení ústavních principů, jež se vztahují k parlamentní proceduře. Závěr o existenci této mimořádné okolnosti tak musí mít rozumný základ a musí být podložen skutkovými okolnostmi. Její typová závažnost musí být přitom srovnatelná s čl. 8 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.“

Za mimořádnou okolnost nelze považovat to, že vláda byla do této doby nečinná, a nevyužila klasického legislativního procesu.

Zdroj: Jana Zwyrtek Hamplová