10. 3. 2023

Video článek: Postup přijetí zákona formou zneužití legislativní nouze je protiústavní, retroaktivita (zpětná účinnost) je rovněž protiústavní | Jana Zwyrtek Hamplová

Od Jan Rzounek

Tato debata stoji za poslech. Chci podpořit slova pana kolegy Michaela Canova, týkající se role senátora. Vnímám a chápu ji naprosto stejně. Senátor neslibuje slepou poslušnost ani své straně, ani koalici, ale zavazuje se především ctít ústavní pořádek…

A pak chci potvrdit jeho slova týkající se právního výkladu. Postup přijetí zákona formou zneužití legislativní nouze je protiústavní, retroaktivita (zpětná účinnost) je rovněž protiústavní, tedy stručně řečeno kolega Canov má i v tomto pravdu. Mnozí advokáti jsme varovali hned.

Který ze senátorů zvedne pro tento zákon ruku, schvaluje porušování ústavního pořádku. Senátoři nemají být opoziční a koaliční. Mají mít svou vlastní vůli, svůj vlastní rozum, a být garantem principů právního státu.

A pokud pan kolega Nytra říká, že za protiústavní vyhlášení stavu legislativní nouze může sněmovní opozice (!!!), protože odmítla vyhovět koalici na zkrácené řízení (které by stejně tak bylo retroaktivní, tedy protiprávní), to už se snad ani nedá komentovat. Svalovat vinu za vlastní protiprávní jednání na jiné, to už snad ani není hodno parlamentního prostředí.

SLIB SENÁTORA:

“Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

PS:

A poznámka – pokud moderátorka nazve legitimní obstrukce poslanců, kterými se snaží bránit protiústavnímu postupu, “divadlem”, také je asi něco špatně. Ústava je “bible” práva, a novináři by měli být těmi, kdo budou v první linii při její obraně. Ne boj o ni shazovat podobnými slůvky.

Zdroj: Jana Zwyrtek Hamplová