16. 3. 2023

Podepsala jsem: Petice proti odvolání docenta Ševčíka | Jana Zwyrtek Hamplová

Od Jan Rzounek

Podepsala jsem…

Vše proběhlo tak, jak je popsané…

Děkuji Michalu Malému za vyhotovení petice a textu dopisu. Úporná snaha odvést pozornost od precizně zorganizovaného stotisícového shromáždění občanů k incidentu, který by měl být pro všechny zvláštní okolnosti především důkladně prošetřen, je až tragikomická.

Kdyby ji ovšem nedoprovázela v demokratické společnosti neomluvitelná přímá politická diskriminace, dokonce na akademické půdě. Bez ohledu na to, zda je docent Ševčík vaše krevní skupina nebo ne, něco takového se v naší zemi nesmí dít prostě nikomu. A jak vyplývá ze záznamu, chtěl pan docent jen pomoci zraněnému člověku a důsledně žádal hovor s velitelem zásahu. Reakce proti němu jsou proto zcela nepřiměřené a neodpovídají situaci na místě.

I vy můžete petici podpořit:

Petice proti odvolání docenta Ševčíka a otevřený dopis rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Petru Dvořákovi, Ph.D.

Zdroj: Jana Zwyrtek Hamplová