18. 3. 2023

Policie aktualizovala informace k jejímu zásahu před Národním muzeem | Jindřich Rajchl

Od Jan Rzounek

Přátelé, policie aktualizovala na svých stránkách informace k jejímu zásahu před Národním muzeem.

V nově přidaném odstavci uvedla, že „kdokoli se domnívá, že se setkal s nevhodným, případně protizákonným jednáním policisty nebo zaměstnance policie, má právo na tuto skutečnost upozornit a podat podnět k prověření u útvaru Policie ČR, proti jehož příslušníkovi směřuje.“

Pokud se tedy domníváte, že jste se osobně či na videu setkali s nevhodným jednáním nějakého policisty, můžete na tuto skutečnost upozornit, či podat podnět k prověření.

osobně budu svůj podnět k prověření směřovat na Speciální pořádkovou jednotku v Praze a Krajskou pořádkovou jednotku v Praze a doplním jej o videomateriál prokazující evidentní exces a protiprávní zásah směřovaný na základě pokynu velitele zásahu vůči pokojně stojícím demonstrantům před budovou Národního muzea, zejména pak vůči panu Karlovi Kočímu, jenž byl několikrát tvrdě udeřen pěstí jedním z příslušníků zásahové jednotky, aniž by byl následně zajištěn či zadržen, a vůči doc. ing. Miroslavu Ševčíkovi, jenž byl bezdůvodně natlačen na zábradlí u schodů před budovou Národního muzea.

Pokud by se totiž prokázalo, že byl zásah vůči druhému jmenovanému neadekvátní, bez zákonného důvodu a bez porušení jakéhokoliv právního předpisu ze strany výše jmenovaného, pak by jej asi jen těžko mohl někdo vyzývat k rezignaci z postu děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Proto připojím k žádosti o prošetření rovněž žádost o sdělení, jakého konkrétního přestupku či dokonce přečinu se docent Ševčík dopustil.

Na závěry tohoto vyšetřování jsem velmi zvědav.

Adresa pro podání je:

Policie ČR
KŘP hlavního města Prahy
Speciální pořádková jednotka
Kongresová 1666
140 00 Praha 4 – Nusle

Tak třeba se někdo z vás připojí. 🙂

Zdroj: Jindřich Rajchl