21. 3. 2023

Tisková zpráva ke kauze Matouše Bulíře: „ohrožení jeho života, způsobeného týráním a mučením“ | Jan Rzounek

Od Jan Rzounek

Tisková zpráva ke kauze Matouše Bulíře,

(o věci informovala zejména následující média: Parlamentnilisty.cz, medium.seznam.cz, expres.cz, iDnes.cz, Forum24.cz, eXtra.cz, CNN.iPrima.cz a další).

Dnešního dne, tj. 20. března 2023, jsem byl panem Matoušem Bulířem (dále jen klient“), jako jeho právní zástupce, zplnomocnen informovat média a širokou veřejnost o skutečnostech, týkajících se působení klienta v minulých dnech a týdnech na ukrajinské frontě.

K věci chceme sdělit stručně zásadní informace, které se týkají zejména dopadu útoků některých politických činitelů a novinářů na mého klienta v prostředí sociálních sítí, které ve svém důsledku vedly k ohrožení jeho života.

1) Klient se vrátil bez pomoci třetích osob do České republiky. Po prožitých útrapách a přímém ohrožení jeho života, způsobeného týráním a mučením jeho osoby ze strany Čechů bojujících na straně ukrajinské armády, je nyní v péči lékařů. Více podrobností k tomu nebudu nyní sdělovat, a to i z důvodu trvajících obav o zdraví a život klienta a jeho rodiny i na našem území. S klientem jsem poslední dny byl v kontaktu skrze další osoby.

2) Klient se rozhodl, že aniž by byl jeho zdravotní stav ještě konsolidován, bude skrze mne činit razantní právní kroky vůči osobám, které se na něm dopustily fyzického násilí, a které bylo navíc agresory zdokumentováno a šířeno na veřejných sociálních sítích.

3) Stejně tak bude klient postupovat proti osobám, které dle našeho názoru přispěly, ba přímo iniciovaly, tyto tragické události, shodně tak vůči všem osobám, které bud‘ schvalovaly jednání nebo podněcovaly k jednání, které lze označit za trestné. Za jednoho z významných iniciátorů považuje můj klient europoslance Tomáše Zdechovského, který svými neověřenými a neuváženými informacemi, které publikoval na sociálních sítích, celou „mašinérii“ zjevně rozpoutal.

V zastoupení klienta dále sdělují, že klient se důrazně ohrazuje proti jakýmkoliv urážlivým a nepravdivým označením své osoby, zejména je-li nálepkován jako proruský dezinformátor.

Klient se zapojil již od samého počátku konfliktu do události na Ukrajině dobrovolně, nikoli jako osoba, která by měla jakkoli podlamovat organizaci vojenské nebo civilní pomoci Ukrajině.

Tím, že ale zjistil na místě samém., skutečnosti, které nezapadají do mainstreemového hodnocení stavu na Ukrajině, jednostranného pohledu na ekonomickou pomoc Ukrajině, popř. na existující korupci ve strukturách státní a vojenské správy, stal se pro řadu vlivných osob osobou nepohodlnou, pročež se pro ochranu své osoby obrátí neprodleně na soud a orgány činné v trestním řízení.

O dalším postupu budeme veřejnost a média postupně informovat. Závěrem chceme dodat, že budeme patřičné orgány informovat rovněž o bezprecedentním přistupu českého konzulátu na Ukrajině, který klientovi odmítl bez dalšího pomoci.

V Praze, dne 20. března 2023

Mgr. Radek Suchý, advokát

Zdroj: Matouš Bulíř