21. 3. 2023

Zájem o nás projevil redaktor Deníku N: Odpovědi si můžete přečíst teď hned. A pak to můžete porovnat s jejich článkem, pokud vyjde | PRO – oficiální

Od Jan Rzounek

Zájem o nás projevil redaktor Deníku N Jan Moláček. Na co se ptal a jak jsme odpověděli si můžete přečíst teď hned. A pak to můžete porovnat s jeho článkem, pokud vyjde. Chceme přece věřit, že máme i objektivní novináře, že?

Dotaz:

Předseda JUDr. Rajchl pravidelně vyzývá k finančním příspěvkům na pořádání demonstrace. Můžete v rámci transparentnosti sdělit, kolik bylo od dárců do dnešního dne vybráno?

Naše odpověď:

Náklady na demonstraci se pohybují v řádech stovek tisíců korun. Jsme rádi, že se je podařilo pokrýt z darů lidí, kterým není osud České republiky lhostejný. Moc jim za to děkujeme.

Dotaz:

Peníze jsou vybírány na netransparentní účty, není tedy možná veřejná kontrola, jako to bylo v případě dřívějších demonstrací jiných pořadatelů. Proč, když běžně strana PRO vybírá dary na transparentním účtu?

Naše odpověď:

Informace o příspěvcích strana PRO zveřejňuje v souladu se zákonem. Financování tedy nepovažujeme za netransparentní, jak nepřesně uvádíte.

Dotaz:

Organizátoři původně využívali netransparentní účet 6726491002/5500, který patří spolku Charta 2022. Byť jde o spolek personálně propojený se stranou PRO – proč byl využit jeho účet, když spolek oficiálně demonstraci nepořádal?

Naše odpověď:

Otázce vztahu mezi spolkem Charta 2022 a setkáním na Václavském náměstí nerozumíme. Je pravdou, že aktivity spojené s Chartou 2022 jsou financovány z darů jejích podporovatelů. I za to moc děkujeme.

Dotaz:

Nyní jsou příspěvky vybírány na účet 895343003/5500, jeho majitelem je spolek Česko proti bídě nebo někdo jiný?

Naše odpověď:

Majitelem uvedeného účtu je vámi uvedený spolek. Jak jsme opakovaně uváděli, celonárodní setkání nemělo být jen jakousi politickou akcí jedné strany, ale i vystoupením lidí reprezentujících různé skupiny občanů, jako jsou zaměstnanci, zemědělci, studenti a podobně.

Dotaz:

Proč strana PRO využívá k organizaci a financování svých demonstrací speciální spolek a jeho účet? Politické strany běžně pořádají mítinky pod vlastní hlavičkou – není to vůči voličům transparentnější a poctivější?

Naše odpověď:

Zde si dovolíme trochu poopravit váš názor na financování jiných akcí. Akce podporující současnou vládu jsou většinou financovány spolky jako je Milion chvilek pro demokracii a podobně. S transparentností to nemá příliš společného. Finance pana prezidenta jsou aktuálně dokonce tématem novinových titulků. Lidé si proto o transparentnosti mohou jistě udělat svůj názor sami, bez návodných a sugestivních otázek novinářů.

Dotaz:

Na co konkrétně jsou vybrané peníze použité? Šlo pouze o technické zajištění demonstrace, nebo například i cesty předsedy PRO JUDr. Rajchla po regionech, jeho setkání s voliči apod.?

Naše odpověď:

Za vybrané peníze jsme pronajali například zvukovou aparaturu včetně mikrofonů, pódium pro vystupující se schůdky na pódium, obrazovky, které přenášely obraz z vystoupení řečníků na setkání, zajistili jsme dále připojení k internetu kvůli živému přenosu, který sledovali desítky tisíc lidí, pořídili jsme za ně plakáty a další pozvánky na akci, pronajali jsme stan pro vystupující a další zázemí, zaplatili jsme dále tlumočníky do znakové řeči, práci techniků, zejména zvukařů, elektrikářů, stavebních dělníků a dalších lidí, kteří se na přípravě akce podíleli. Nelze vyloučit, že tento přehled není úplně kompletní. V takovém případě se omlouváme za nepřesnosti.

Zdroj: PRO – oficiální


Deník N je český nezávislý deník založený v roce 2018. Deník N vychází ve všední dny v tištěné podobě a je dostupný také v placeném digitálním formátu. Vzorem českého Deníku N je slovenský Denník N, jehož vydavatel poskytl know-how a drží třetinu akcií společnosti N Media, která Deník N vydává. Wikipedie