4. 4. 2023

Dle jakého zákonného ustanovení má ministr obrany pravomoc předvolávat si důstojníky | Jaroslav Foldyna

Od Jan Rzounek

Dle jakého zákonného ustanovení má ministr obrany pravomoc:

1. předvolávat si důstojníky AČR a žádat po nich vysvětlení jejich chování ve službě, či mimo službu?

2. předvolávat si důstojníky AČR a žádat po nich vysvětlení jejich osobních politických, či jiných postojů?

3. nutit důstojníky AČR, dívat se na plakáty, obrazy, koláže, fotografie, popřípadě na jiná vizuální, či audiovizuální díla?

4. nutit důstojníky AČR, vysvětlovat jejich osobní politické, či jiné postoje příslušníkům ozbrojených sil cizích mocností?

5. nutit důstojníky AČR, navštěvovat příslušníky ozbrojených sil cizích mocností a naslouchat jejím politickým, či jiným prohlášením?

Zdroj: Jaroslav Foldyna