4. 4. 2023

Státní deficit až 664,8 mld. Kč! Takto špatné hospodaření státu nepamatuji | Vladimír Pikora

Od Jan Rzounek

Takto špatné hospodaření státu nepamatuji

S počátkem měsíce byla dnes zveřejněna data o hospodaření státu. Za první tři měsíce roku dokázal stát vygenerovat deficit neuvěřitelných 166,2 mld. Kč. To tu ještě nebylo. Kdyby stát takto hospodařil i v dalších kvartálech, skončil by rok s deficitem ve výši 664,8 mld. Kč. Stát má přitom naplánováno, že za celý rok bude hospodařit s deficitem ve výši 295 mld. Kč.

Musí se něco stát, aby rozpočet neskončil v rozkladu. Musí se zlomit negativní trend. A to je právě to, s čím počítá ministr financí Zbyněk Stanjura. Ten tvrdí, že ve druhé polovině roku očekává zlepšení hospodaření. Jenže při stávajícím trendu hospodaření bude v létě už pozdě. To by musel začít rozpočet generovat přebytky a to je těžko představitelné.

Vláda sice tvrdí, že přijde s nějakým ozdravným balíčkem, ale ten má přinést jen 70 mld. Kč. Zkrátka tvrzení o nějakém balíčku matematicky nesedí. Bude nutné dělat něco víc.

Za alarmující považuji to, že příjmy rozpočtu rostly v prvním kvartále jen o 13 %, zatímco výdaje o neuvěřitelných 36,9 %. To nikdy nemělo nastat. To měl podle mě ministr včas utnout. Nyní to bude složité. Nůžky mezi výdaji a příjmy se nezdravě rozevřely a nyní je na přivírání už pozdě.

Mnoho lidí se snaží čísla bagatelizovat tvrzením, že vloni stát počátkem roku hospodařil v rámci rozpočtového provizoria. To je podle mě falešná hra s čísly. Provizorium není argument. Argumentem je, že takový deficit jako tu máme dnes, jsme tu ještě neměli.

Pokud se lidé ptají, kde se bere inflace, tak jedním ze zdrojů je právě vláda. Kdyby to vláda myslela s bojem s inflací vážně, musela by deficit snížit. Protože co je inflace? Moc peněz v ekonomice! A kdo pouští moc peněz do ekonomiky? Vláda!

Když se podíváme na meziroční zhoršení hospodaření o nepochopitelných 107 mld. Kč, vidíme, že v pozadí stojí nárůst výdajů v sociální oblasti o 44 mld. Kč, pomoc s drahými energiemi 32 mld. Kč a vyšší investiční aktivita 20 mld. Kč a obsluha státního dluhu 8 mld. Kč.

Tento deficit se načítá k loňskému deficitu. A ten nebyl malý. S ním nikdo nebojoval a nebojuje. Hledám ve státním rozpočtu nějakou větší úsporu a našel jsem jen dvě. Jednou je osekání výdajů na stavební spoření a druhou jsou neinvestiční transfery SZIF. Ale stát je mezitím cvalík. Každým rokem roste. To nemůže pokračovat do nekonečna. Potřebujeme škrtat výdaje. Začal bych škrtáním úřadů a úředníků. Jen tady letos porostou výdaje o 12 %.

Vím, že škrtání je nepopulární, ale někde se začít musí. Není možné, aby rostly výdaje skoro třikrát rychleji než příjmy. Myslím, že kromě obrany se musí škrtat na každém ministerstvu. Situace je kritická. Nemůžeme říkat, že tady a tady se škrtat nemůže. Musí se škrtat všude.

Zdroj: Vladimír Pikora


SZIF – Státní zemědělský intervenční fond je česká státní instituce v působnosti Ministerstva zemědělství, která zprostředkovává finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů a zajišťuje následnou kontrolu oprávněnosti užívání dotací. Wikipedie