5. 4. 2023

Chtěl bych se vyjádřit k událostem kolem pana Davida Svobody a ministryně Černochové | Jaroslav Foldyna

Od Jan Rzounek

Chtěl bych se vyjádřit k událostem kolem pana Davida Svobody a ministryně Černochové. Nejprve si řekněme, co udělal pan Svoboda.

Pan Svoboda, který, kromě toho, že je vynikajícím sportovcem, je také nadporučíkem Armády ČR, v rozhovoru v České televizi uvedl pouze to, že není vyloučeno, že naše oficiální propaganda, nemusí být vždy pravdivá, a že chápe oficiální doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Nic víc. Ani jedno z těchto tvrzení samozřejmě není v rozporu s českým právním řádem.

Právo učinit takové výroky totiž garantuje každému občanovi ČR – tedy i panu Svobodovi – Listina základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR.

A nyní k ministryni Černochové. Mluvit u této osoby o slušnosti, či respektu k jiným lidským bytostem, je asi zbytečné – něco takového v jejím arzenálu chybí. O čem ale mluvit musíme, je zákon. A zde je potřeba jasně říci, že v českém právním řádu neexistuje zákonné ustanovení, které by ministru obrany dávalo pravomoc:

1. nutit důstojníky AČR dívat se na plakáty, obrazy, koláže, fotografie, popřípadě na jiná vizuální, či audiovizuální díla.

2. nutit důstojníky AČR vysvětlovat jejich osobní politické, či jiné postoje příslušníkům ozbrojených sil cizích mocností.

3. nutit důstojníky AČR, navštěvovat příslušníky ozbrojených sil cizích mocností a naslouchat jejich politickým, či jiným prohlášením.

Ministryně Černochová se všech těchto skutků dopustila a sama o nich informovala veřejnost. Dle námi oslovených právních expertů je proto vysoce pravděpodobně, že se ministryně Černochová při výkonu své funkce vědomě dopustila porušení hned několika zákonných ustanovení, a to včetně několika ustanovení Zákona č. 40/2009 Sb., tedy Trestního zákoníku. Něco podobného je v právním státě zcela nepřípustné, a proto nám nezbývá, než navrhnout do dnešního jednání Poslanecké sněmovny zařadit bod s názvem „Protizákonné a šikanózní jednání ministryně Černochové“. Výsledkem tohoto jednání by mělo být usnesení v kterém Poslanecká sněmovna uloží premiérovi, aby ministryni Černochovou okamžitě odvolal z funkce.

Zdroj: Jaroslav Foldyna