7. 4. 2023

Ježíš Kristus smrtí smrt překonal a ukázal nám, že i ty největší útrapy se dají přemoci | Jaroslav Foldyna

Od Jan Rzounek

Dnes je Velký pátek.

Pán praví: „Umírám za všechny, aby všichni měli život skrze mne. A svým tělem jsem vykoupil těla všech. Neboť při mé smrti umře smrt a se mnou zároveň vstane padlá lidská přirozenost. Proto jsem se stal vám podobným, totiž člověkem z Abrahámova semene, abych se připodobnil ve všem mým bratřím.“

Evropa stojí na těchto hodnotách, tyto hodnoty jsou dnes zpochybňovány, bagatelizovány.

Pod tlakem dochází k deformaci hodnot, což je vydáváno za pokrok.

Vážení moji přátelé, chtěl bych Vám pro to, dnes na Velký pátek popřát.

Krásné a požehnané Velikonoce. Jsou to svátky vzkříšení Krista, jeho z mrtvých vstání. Ježíš Kristus smrtí smrt překonal a ukázal nám, že i ty největší útrapy se dají přemoci, že i ti nejsilnější se dají porazit. To je velice důležité, mocní a velcí se dají porazit!

Je to potvrzení pravidla, že dobro vítězí nad zlem. I když mocní mají svou moc, uzurpují si rozhodovat, že to či ono je správné, ač tomu tak ve skutečnosti nemusí být. Dají se porazit. Nikdy jich totiž není víc, než nás. Myslete na to.

Přeji Vám požehnané a krásné Velikonoce.🍀

Zdroj: Jaroslav Foldyna