11. 4. 2023

Jistě pane premiére. Nejen vláda, ale každý má právo bojovat s nesprávnými názory | Libor Vondráček

Od Jan Rzounek

Jistě pane premiére. Nejen vláda, ale každý má právo bojovat s nesprávnými názory. Takový boj by ale měl být v duch fair play. Musí platit rovnost zbraní.

Např. Petr Fiala řekne, že Green Deal je příležitost, a Libor Vondráček řekne, že Green Deal je podvod. A oba dva to budou šířit svými za své prostředky do světa.

Není možné, aby jedna parta bojovala čestně a druhá faulovala tím, že z peněz daňových poplatníků zadotuje vlastní kampaň, svoje media a svoje fact-checkery. Není možné, aby jeden tým nutil sociální sítě, aby se hrálo na křivém hřišti, podporoval cancel culture, sám hrál do těla a za hru do těla hrozil druhému týmu dokonce vězením.

Mohli bychom se hádat, jestli to již splňuje definici cenzury, ale hájení svobody slova, které jste sliboval před volbami to určitě není.Zdroj: Libor Vondráček


Cancel culture – Kultura rušení je označení pro moderní formu ostrakismu, která vytlačuje jedince ze sociálních nebo profesionálních kruhů, buď v online prostředí na sociální sítích, nebo v reálném prostředí, nebo v obojím. Wikipedie

Fact-checking je prověření faktického tvrzení s cílem určit jeho pravdivost a správnost. To může být provedeno buď před nebo po zformulování daného tvrzení. V zahraničí se výraz fact-checking používá jako název pro specifický směr žurnalistiky, která je zaměřená šíření pravdivých faktů. Wikipedie