19. 4. 2023

Emisní povolenky jsou horší podvod než středověké církevní odpustky | Ivan David

Od Jan Rzounek

Před časem někdo srovnal emisní povolenky (ETS), které si dnes musí v EU kupovat podniky, jež při své činnosti vypouští CO2, se středověkým institutem prodejných odpustků. Pro více než roční práci na části z mnoha předpisů balíčku Fit for 55, jímž EU na občany a podniky v členských státech uvaluje Zelený úděl, a po mnoha konzultacích s experty z postižených výrobních odvětví, jsem dospěl k závěru, že emisní povolenky jsou nejméně o řád horší.

Prodej odpustků, které husité z Čech úspěšně vytlačili, byl odporným kšeftem. Kdo měl peníze, mohl se jimi vykoupit z jakýchkoli hříchů, aniž by se namáhal odškodnit poškozené. Historické archivy znají i perverzní listinu, jíž byl jeden z prodavačů zmocněn za peníze odpustit i hřích znásilnění Panny Marie, která žila před patnácti stoletími. Což bylo z hlediska křesťanské věrouky, písmeně zachycené v Bibli, nestydatým podvodem.

Při přípravě na dnešní hlasování o dalších čtyřech „grýndýlových“ směrnicích a nařízeních, mezi nimiž jsou i dva návrhy týkající se emisních povolenek, jsem si uvědomil, že středověká praxe byla vlastně slabým odvarem dnešní praxe prosazované Bruselem. Prodej odpustků totiž byla v zásadě dobrovolná dohoda kupujícího a prodávajícího. Kdo měl peníze mohl si za ně klidně koupit iluzi, že koupí odpustkového glejtu mu Bůh odpustí hříchy, i když k jejich odčinění nevykonal pro společnost nic užitečného, co by před Božím soudem, rozhodujícím zda po smrti půjde do nebe nebo do pekla, mohlo působit jako polehčující okolnost. Za odporné to považovala většina společnosti tehdy a považuje i dnes.

Emisní povolenky jsou v tomto ohledu horší. Brusel je v EU postupně zavádí jako povinné nejen pro firmy, ale v budoucnu i pro domácnosti. Občané – včetně chudých – je už nyní platí v ceně řady zboží, do nichž se platby za ETS promítají. U drahé elektřiny dokonce vysokým procentem. Už dnes jsou ceny emisních povolenek, jejichž prodej se má stát tzv. vlastním příjmem EU – tedy daní placenou firmami a občany přímo do Bruselské pokladny – dražší než se původně plánovalo. A jejich ceny těžce dopadají na chudé domácnosti po jejich započítání do cen potravin, elektřiny a dalších základních životních potřeb.

A bude hůř. Nyní se v útrobách bruselské mašinérie jedná o rozšíření povinnosti platit ETS mimo jiné i z domácího vytápění rodinných domů. Dnes jme hlasovali také o snížení objemu povolenek přidělovaných zdarma veřejně prospěšným provozům jako teplárny. To opět více zdraží bydlení a služby s ním související.

Mnoho studií už vědeckými metodami prokázalo, že represe proti CO2 v Evropě nepovede k záchraně planety. Mnoho špičkových vědců již prokázalo, že předpoklad globálního oteplování výhradně vinou CO2 produkovaného člověkem spalováním fosilních paliv, je pověra. Evropská komise se však chová jako kněží protiglobálněoteplovací sekty, jímž se v EU podařilo nastolit zelenou teokracii. Kvůli jejím svatovyděračským praktikám, mezi než emisní povolenky patří, může mnoha chudým lidem hrozit smrt umrznutím, hlady, či jako bezdomovci, pokud jim kvůli zdražení způsobeném růstem cen ETS nezbude dost peněz na zaplacení ani základních životních potřeb.

Proto dnes při právě začínajícím bloku hlasování na plénu europarlamentu budu zvedat ruce a mačkat tlačítko proti nejen dvěma nařízením, které přitvrzují právě emisní povolenky, ale i proti dalším právním textům, které jsou součástí podvodného Zeleného údělu.

Redakčně kráceno, celý článek zde: Facebook

Zdroj: Ivan David


EU ETS zahrnuje přidělování a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (GHG) v celé Evropské unii, přičemž limity stanoví jednotlivé členské státy. Povolenky jsou poté distribuovány do každé instalace pokryté schématem.