21. 4. 2023

Seznam novodobých pohlaví. A tak si na té Zeměkouli žijem | Jana Zwyrtek Hamplová

Od Jan Rzounek

SEZNAM NOVODOBÝCH POHLAVÍ…

A tak si na té Zeměkouli žijeme 🤦‍♀️🙏

Já znám jen dvě a nebude to jinak…

Pravdu, neboli realitu, nelze nikdy přehlasovat…

🤦‍♀️🙂

Agender – osoba, která se neztotožňuje s žádným pohlavím, je tedy zcela bez pohlaví.

Androgyn – tyto osoby změnu pohlaví nepodstoupily, ovšem od narození je doprovází nejrůznější výrazné prvky opačného pohlaví.

Abimegender – nekonečné pohlaví, které může být kombinováno s jiným.

Adamas gender – osoby odmítající kategorizaci.

Aerogender – pohlaví, které se mění podle okolí.

Aesthetigender – druh pohlaví odvozeného z estetického hlediska.

Affectugender – osoby mění své pohlaví na základě svých nálad a výkyvů.

Agenderflux – kombinace pohlaví bez identity s občasným přikloněním se k jiným genderovým identitám.

Alexigender – osoba s proměnlivou genderovou identitou, kterou nemůže specifikovat.

Aliusgender – toto pohlaví se vymyká sociálním genderovým typům, není ani mužské, ani ženské.

Amaregender – genderová identita se mění vlivem osoby, ke které máme citový vztah.

Ambigender – pocit dvou pohlaví současně.

Ambonec – Osoba se identifikuje jako muž i žena, a přesto není ani jeden.

Amicagender – Tuto genderovou identitu ovlivňují přátelé dané osoby, je velmi proměnlivá.

Anesigender – Osoba má blízko k určitému typu pohlaví, přestože se lépe ztotožňuje s jiným pohlavím.

Angenitální – I když má osoba identifikované pohlaví, jejím přání je být bez jakýchkoliv primárních sexuálních charakteristických znaků.

Anogender – Toto pohlaví se postupně vytrácí, ale vždy se ke stejnému pocitu vrátí.

Anongender – Genderová identita je osobě dána, ovšem nejraději by daná osoba byla bez jakéhokoliv určení.

Antegender – Jedná se o tzv. proteánské pohlaví, kterým může být cokoliv, protože nemá tvar ani hybnost.

Anxiegender – Toto pohlaví ovlivňuje úzkost.

Apagender – Osoba je vůči svému pohlaví apatická.

Apconsugender – Pohlaví, o kterém víte, co není, ale nevíte, co je, bez určitých charakteristických rysů – ty osoba před světem skrývá.

Astergender – Osoba s pohlavím působící jasně a nebesky.

Astrální pohlaví – Genderová identita související s vesmírem.

Autigender – Genderová identita související s autismem.

Autogender – Genderová zkušenost, která je pro danou osobu velmi hluboká.

Axigender – Toto pohlaví se nachází mezi dvěma extrémy agender a jakýmkoliv jiným typem pohlaví. Na jednom konci je jedno pohlaví, na druhém další.

Bigender – Dvě různé genderové identity ve stejnou nebo různou dobu.

Biogender – Genderová identita ovlivněná přírodou.

Blurgender – Osoba má pocit, že má víc než jedno pohlaví, která nejdou identifikovat.

Boyflux – Osoba s genderovou identitou muže, jejíž intenzita kolísá.

Burstgender – Pohlaví je ovlivněno intenzitou pocitů.

Caelgender – Pohlaví ovlivňuje kvalita a estetika vesmíru.

Cassgender – Tato genderová identita je spojena s pocity, které pro člověka nejsou důležité.

Cassflux – Pohlaví s kolísající mírou lhostejnosti vůči svému pohlaví.

Cavusgender – Při depresích osoba tíhne k jinému druhu pohlaví.

Cendgender – Genderová identita se mění z jednoho pohlaví na opačné.

Ceterogender – Typ nebinárního pohlaví, které ovlivňují kolísající mužské, ženské nebo neutrální pocity.

Ceterofluid – Typ nebinárního pohlaví, jehož identita neustále kolísá mezi dalšími různými pohlavími.

Cisgender – Osoba, která je ztotožněna s pohlavím, se kterým se narodila – muž nebo žena.

Cloudgender – Pohlaví, které nelze rozeznat kvůli poruše depersonalizace a derealizace.

Collgender – Osoba s různými pohlavími v jeden moment.

Colorgender – Pohlaví určují barvy.

Commogender – Osoba o sobě ví, že není cisgender, a přesto se prozatím identifikuje jako muž nebo žena.

Condigender – Pohlaví je pociťováno pouze za určitých okolností.

Deliciagender – Kombinace pocitů více pohlaví, přednost má však jedno před druhým.

Demifluid – Více pohlaví, některé statické, jiné tekuté.

Demiflux – Kombinace více pohlaví s některými statickými pohlavími, zatímco u jiných kolísá intenzita.

Demigender – Pohlaví, které je zčásti jedním a zčásti druhým pohlavím.

Domgender – Osoba se vyznačuje více pohlavími, přičemž jedno dominuje nad ostatními.

Duragender – Kombinace vícero pohlaví, kdy jedno pohlaví trvá déle než ty ostatní.

Egogender – Pohlaví si na základě vlastních zkušeností určujeme pouze my, pro ostatní je nepopsatelné.

Epicén – Synonymum androgyna.

Esspigender – Genderová identita závisí na extradimenzionální úrovni paralelních světů.

Exgender – Osoba odmítá identifikaci v jakémkoliv genderovém spektru.

Existigender – Genderová identita závisí pouze na vědomí osoby ji realizovat.

Femfluidní – Proměnlivé genderové pocity vyskytující se u ženského pohlaví.

Femgender – Typ nebinární ženské genderové identity.

Gemigender – Dvě protikladná pohlaví navzájem se prolínající a spolupracující.

Genderblank – Pohlavím je prázdné místo.

Genderflow – Plynulé pohlaví mezi nekonečnými pocity.

Genderfluid – Osoba s neomezeným počtem pohlaví.

Genderfuzz – Synonymum blurgender.

Genderflux – Kombinace agender a genderfluid.

Genderpuck – Osoba vzdoruje genderovým normám.

Genderqueer – Toto pohlaví vyznačuje nedostatek výběru pohlaví, osoba si nemůže vybrat.

Gender witched – Toto pohlaví vyjadřuje myšlenku na jedno pohlaví, ovšem osoba stále o něm není stoprocentně přesvědčena.

Girlflux – Převážně ženské pohlaví s kolísající intenzitou ženských identit.

Healgender – Pohlaví, jehož mysl je nastavena na pozitivitu a mír.

Mirrorgender – Pohlaví se mění na základě osob v okolí – aby vyhovovalo každému kolem.

Omnigender – Pocit a zažití všech pohlaví.

Transgender – z muže na ženu či naopak. Změnu doprovází různé transformace, operace.

Zdroj: Jana Zwyrtek Hamplová