21. 4. 2023

Ústavní soud rozhodl, že nelze tajit data o porodnictví | Ondřej Dostál

Od Jan Rzounek

Důležité‼️ Ústavní soud rozhodl, že nelze tajit data o porodnictví. Soud odstřelil ÚZIS & MZČR další štíty, které dosud bránily občanům hodnotit zdravotní politiku s využitím svobodného přístupu k informacím. Výborně💯

Ústavní soud: Odepření informací o porodnictví v České republice před Ústavním soudem neobstálo

Důležitá otázka: Proč to muselo trvat pět let? Proč si z daní platíme statistický ústav, který v rozporu se zákonem odmítá poskytovat občanům data? Vyvodí z toho ministr Válek vůči odpovědným pracovníkům kárnou odpovědnost? Přijme vlastní politickou odpovědnost za to, co se mu v resortu děje, neboť nejde zdaleka o první případ nezákonného odmítání dat? Nebo další prohru u ÚS přejde mlčením, jako Vojtěch &spol. těch čtyřicet prohraných covidových opatření u NSS ČR, a odpovědné úředníky místo okamžitého vyhazovu ještě pochválí&odmění?

Důležité výroky ÚS:

👉Nelze aplikovat (výluky z práva na informace), není-li neposkytnutí informací navíc odůvodněno ochranou jiných konkurujících práv či hodnot.

👉Zveřejňování informací o zákrocích prováděných v jednotlivých porodnicích je v uvedeném rozsahu nepochybně ve veřejném zájmu, neboť informovanost a transparentnost může přispět ke zlepšení zdravotnictví jako celku.

👉Až na výjimečné případy povinnému subjektu nepřísluší zkoumat, jakým způsobem a k čemu žadatel informace použije.Zdroj: Ondřej Dostál