22. 4. 2023

Toxické obilí! Nekula nepřítomen a laxní k lidskému zdraví | Karla Maříková

Od Jan Rzounek

Jelikož jsem opakovaně navrhovala ohledně obilí z Ukrajiny bod na zařazení jednání PS, ale neúspěšně, při interpelacích byl ministr zemědělství Nekula nepřítomen, tak jsme se obrátila na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka jak se staví k laxnosti ministra zemědělství ohledně obilí z Ukrajiny, ve kterém byl na Slovensku nalezen zakázaný pesticid Chlorpyrifos což je toxický insekticid. Narušuje funkci hormonů v lidském těle, způsobuje poruchy spánku, zhoršení paměti, dezorientace, bolesti hlavy, poruchy řeči. Je toxický i pro ryby. Nízká až střední expozice chlorpyrifosu během těhotenství může vést k změnám ve struktuře mozku dítěte. Děti vystavené chlorpyrifosu dosáhly horších výsledků v testech paměti, inteligence a dalších mozkových funkcí.

Slovenská vláda zakázala nejen dovoz, ale i zpracování ukrajinského obilí a vložila varování do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva, který slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva. Umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evropskou komisí, členskými státy EU a mezi státy Evropské sdružení volného obchodu EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Jako ministr zdravotnictví by měl dbát, aby zdraví našich občanů, aby bylo chráněno.