24. 4. 2023

Muž nemohl darovat krev, protože neuvedl jestli není těhotný | Radim Fiala

Od Jan Rzounek

Až sem vede šílená neomraxistická genderová teorie a politická korektnost. Jak informovaly Novinky.cz, Brit Steffen McAndrew šel darovat krev, ale zdravotníci jej odmítli, protože nechtěl uvést, zda je těhotný

McAndrew na místě sdělil, že je muž, a tak otěhotnět nemůže. Tak je snad jasné podle pohlaví, že muž nemůže být těhotný. I když trans-genderovém světě už asi vlastně ne… V krásném novém světě genderistů budou muži menstruuovat a rodit děti… Bráním normální svět pro normální lidi.

Šílená neomarxistická genderová ideologie tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt (a je libovolně volitelné a měnitelné), nikoli biologická danost. Sociální inženýři pak chtějí, aby si chlapci hráli s panenkami, nosili šatičky a v dospělém věku, aby snad kojili či rodili děti. To je proti přírodě i proti zdravému rozumu. Nemyslíte? A nyní genderisté dokonce tvrdí, že existuje 100 pohlavních identit… A proč ne rovnou 1000? A proč ne 10 000? 🙂

Každý ale ví, že existují dvě pohlaví – muž a žena. Ostatní jsou problémy s identitou. A každý ví, že manželství a rodinu mohou založit jen muž a žena. Vůči těmto lidem s odlišnými preferencemi máme mít soucit, jejich životní styl se ale nesmí stát pro společnost normou či vzorem k obdivu.

Sexuální orientace je soukromou záležitostí každého. Odmítám perzekuci homosexuálů či trans-sexuálů a homosexuálové i trans-sexuálové mají dle nás právo na stejné občanské svobody jako ostatní občané. Největším nebezpečím pro homosexuály jako osoby je v současnosti nenávistný islám, který prosazuje trest smrti za homosexualitu. Základem státu je ale tradiční rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Tradiční rodina si od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu.

Článek: Dárce krve nesdělil, zda je těhotný. Odmítli hoZdroj: Radim Fiala