25. 4. 2023

Seznam.cz maže recenze pekárny Slovanka | Pavel Cimbal

Od Jan Rzounek

A opět jen v rychlosti…

Seznam.cz maže recenze pekárny Slovanka. Ano, tušíte správně, ty pozitivní. Prý jsou falešné. Ty negativní jsou, naopak, zřejmě oprávněné. Určil to tak milený Jál, co to tam oklikává. Taková zodpovědná, tvůrčí práce…

Tak chci jen upozornit, že už tu cancelkulturu asi přestáváte stíhat, milí libení Jálové českého libTwitteru. Jste hlasití, máte méééédia, prezidenta, senát, vládu, insitituce, jste nalezlí do všech neziskovek a úřadů, ale i tak je Vás málo…

Zrovna o tom psal kolega Vidlák, a opět trefil přesně hřebíček na hlavičku…

A tuhle o tom psal Tuleby…

Asi tu cancelkulturu nestíháte, nejdřív Pernická (pekárna Slovanka), teď Ševčík, šikanující stroj se zahltil a zasekl. A bude hůř. Pro Vás (liben Jálů)…

Pro nás bude líp…

Zdroj: Pavel Cimbal


Cancelkulturu (Cancel culture)  je současná fráze z konce 10. a počátku 20. let 20. století, která se používá k označení kultury, ve které jsou ti, kteří se chovali nebo mluvili nepřijatelným způsobem, ostrakizováni, bojkotováni nebo se jim vyhýbali.

Milený Jál (satirické označení) – Mileniál je označení generace lidí, kteří vyrůstali obklopeni moderními technologiemi a nyní mají problém sehnat zaměstnání.

Libení Jálové (satirické označení) – je spojení liberála a mileniála, kdy ani v jednom z případů se tomu dotyčný jedinec nepřibližuje.

libTwitter – je označení skupiny lidí na Twitteru, kteří hlásají demokracii a svobodu, ale pouze v omezeném množství a pod dohledem kurately, nebo státního dozoru, který cenzuruje „nesprávné“ názory. Většinou tato skupina pouze využívá demokracie k nastolení jednotného myšlení a totalitních praktik.