27. 4. 2023

V Německu exploduje počet násilných činů u dětí a mladistvých | Radim Fiala

Od Jan Rzounek

V Německu exploduje počet násilných činů u dětí a mladistvých kvůli masovému přílivu migrantů. „Přistěhovalectví nebylo ještě nikdy tak silné jako v roce 2022. Vidíme to i na kriminálních statistikách,“ řekl Spolkového kriminálního úřadu (BKA) Holger Münch. Podle statistiky BKA za loňský rok se počet dětí podezřelých z násilných deliktů zvýšil v SRN v ročním srovnání o jednu třetinu na více než 93 tisíc. Bezmála jedna třetina z nich nemá německé občanství.

U mladistvých činil tento nárůst více než pětinu na téměř 190 tisíc, přičemž čtvrtina podezřelých z tohoto počtu nejsou občany SRN, informoval německý server Focus. Za děti považují kriminalisté osoby mladší 14 let, za mladistvé osoby mezi 14 a 17 lety. O věci informovaly Novinky.cz.

Nechceme abychom dopadli stejně jako islamizovaná a afrikanizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.


Zdroj: Radim Fiala


Holger Münch (narozený 17. srpna 1961) je německý policista a od roku 2014 prezident Spolkového úřadu kriminální policie.

BKA – Spolkový kriminální úřad je spolkový úřad v Německu přímo podřízený spolkovému ministerstvu vnitra. Wikipedie

SRN – Německo, plným názvem Spolková republika Německo, zkratkou SRN, je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí. Na západě sousedí Německo s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem. Na severu je jeho sousedem Dánsko a jeho břehy jsou omývány Severním a Baltským mořem. Wikipedie