7. 5. 2023

Komunismus i nacismus je německý vynález | Jaroslav Foldyna

Od Jan Rzounek

Právě dnes je vhodná chvíle, připomenout si několik nejen zajímavých, ale především poučných faktů.

1) Komunismus je německý vynález, který byl, za použití převážně německých peněz, importován do tehdejšího carského Ruska s cílem jej rozložit a získat jeho přírodní zdroje.

2) I nacismus je německý vynález, jenž za použití peněz nejprve v Německu zakořenil, a následně se Němci a jejich spojenci pokusili získat přírodní zdroje tehdejšího SSSR. Němci a jejich spojenci měli rovněž v plánu vyhladit mnohé národy a etnika, a to včetně Čechů, Moravanů a Slezanů.

3) Největší oběti v boji nacismu i bolševismu přinesly národy bývalého SSSR, které nejprve porazily nacistické Německo a jeho spojence, a následně se po několika desetiletích zbavily i bolševismu.

4) Naše země byla okupována nacistickým Německem na základě dohody mezi Francií, Velkou Británií, Itálií, Německem, a za tichého souhlasu USA.

5) Jediný, kdo nám byl po podepsání Mnichovské dohody ochoten proti nacistickému Německu vojensky pomoci, byl tehdejší Sovětský svaz.

6) Naše země byla po druhé světové válce v sovětské zóně vlivu na základě dohody mezi USA, SSSR a Velkou Británií.

7) Za 2. světové války nejvíce krvácely národy SSSR.

8) Na 2. světové válce nejvíce vydělaly USA.

9) Němečtí nacisté a jejich spojenci připravili o život zhruba 350 000 Čechoslováků

10) Nebýt statečnosti a obětí vojáků Rudé armády, tak dnes velmi pravděpodobně už neexistují ani Češi, Moravané a Slezané, ale například také Židé, Romové a mnohé další národy, či etnika.

Zdroj: Jaroslav Foldyna