Štítek: JUDr. Tomáš Nielsen

8. 8. 2022

Respirátory a zákazy návštěv v nemocnicích a v dalších zařízeních zdravotní péče | Nemocnice ani jiné podobné instituce nemají právo ukládat pacientům, doprovodu ani návštěvám žádné povinnosti nad rámec zákona

Zveřejnili jsme stanovisko k aktuální snaze některých nemocnic a lékařů požadovat nošení respirátorů. Některé nemocnice (vč. léčeben dlouhodobě nemocných) začínají dokonce zakazovat návštěvy. Jsme přesvědčeni, že podobné povinnosti a omezení poskytovatel zdravotních služeb ukládat nesmí.